Afsluit van het project rond voeding en beweging.
Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar helpen elkaar bij "2 TEGEN ALLEN" (3A, 3B)

Reacties